Search form

Matthew 12:28

28Ekò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı dahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdeehshı nı̨dè Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò naxını wehòhɂǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index