Search form

Matthew 12:32

32Eyıts'ǫ Dǫ-wet'àaɂàa-deè k'èch'a gogede nı̨dè eyı gıghǫ nahoezhe ha, hanìkò dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'èch'a gogede nı̨dè gıghǫ nahoezhe ha-le. Dıì gıghǫ nahoezhe ha-le eyıts'ǫ ı̨daà sı gıghǫ nahoezhe ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index