Search form

Matthew 12:39

39Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le xè hołı̨ı̨-nàowoò k'ę̀ę̀ geedaa sìı enıìyah deè geekè, hanìkò hanıı wı̨ı̨zìı geɂį̀ ha-le. Nǫ̀htsı̨ dànì nakwenàoɂǫǫ Jonah xè enıìyah eghàlaı̨dàa sìı eyı zǫ geɂį̀ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index