Search form

Matthew 12:8

8Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ gha k'àowo elı̨ hǫt'e,” Zezì gòhdı (edeghǫ godeè-adı).

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index