Search form

Matthew 13:1

Wet'à t'asìı dehshee godıì

1Eyı dzęę̀ k'e Zezì eyı kǫ̀ gots'ǫǫ̀ naèhtła gà tabàa wheda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index