Search form

Matthew 13:10

10Eyı tł'axǫǫ̀ wecheekeè dageehke, “Dànìghǫ wet'à nànıts'ewoo godıì zǫ t'à dǫ hoghàgı̨ı̨htǫ,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index