Search form

Matthew 13:12

12Amìı t'asìı łǫ wets'ǫ sìı eyı weɂǫ̀atłǫ weghǫ̀zhe ha, hanì-ı̨dè t'asìı deɂǫ̀atłǫ wets'ǫ ade ha. Hanìkò amìı t'asìı wets'ǫ-le sìı t'asìı łǫ-lea wets'ǫ sìı eyı kò weghǫ ìchı ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index