Search form

Matthew 13:13

13Dànìghǫ wet'à nànıts'ewoo godıì zǫ t'à hoghàgeehtǫǫ sìı naxıdaıhsį̀:

‘K'egeet'į̀ kò geɂį̀ ha-le eyıts'ǫ egeèhkw'ǫ kò dàhodıì-ahodıı sìı gınıedì ha-le.’

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index