Search form

Matthew 13:19

19Eyı dǫ Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò godıì yıìkw'o kò yenıedì-le sìı eyı godı wedzeè yìı ajà ı̨lèe sìı ekòet'ıì wehłı̨ı̨ yeghǫnıyıìchì. Eyı sìı wet'à t'asìı dehshee tı̨lı k'e nàı̨tł'ı lanì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index