Search form

Matthew 13:21

21Hanìkò weghochı̨į̀ whìle t'à whaà-lea ts'ǫ̀ zǫ yek'ę̀ę̀ eda. Nǫ̀htsı̨ yatıì ts'ıhɂǫ̀ wegha hoìla xè daı̨ɂa nı̨dè ekòet'ıì wedę ayehɂį̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index