Search form

Matthew 13:22

22Dǫ mǫ̀hdaa sìı wet'à t'asìı dehshee ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. Godı gıìkw'o hanìkò t'asìı łǫ ghǫ nànıgedè eyıts'ǫ sǫǫ̀mba łǫ gı̨ı̨wǫ t'à edeghǫyageeɂà lanì geeda. Eyıt'à yatı nezı̨ı̨ wedıhogehtsı̨ xè t'asìı nezı̨ı̨ wı̨ı̨zìı xàhogehwhı-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index