Search form

Matthew 13:24

Tł'oh nezı̨-le dehshee wegodıì

24Zezì hadı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ godı eładı̨ı̨ t'à goxè godo, hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı hanì hǫt'e: Dǫ ı̨łè wet'à t'asìı nezı̨ı̨ dehshee sìı dèè k'e nèyı̨ı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index