Search form

Matthew 13:28

28“K'àowo gots'ǫ̀ hadı, ‘Dǫ sets'ǫ̀ xànı̨ı̨ɂaa sìı eyı ayį̀į̀là hǫt'e,’ gòhdı.

“Wecheekeè gıts'ǫ̀ hadı, ‘Tł'oh nezı̨-le weta dèhshǫǫ sìı xàts'ehdlà ha neewǫ nì?’ gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index