Search form

Matthew 13:29

29“Hanìkò k'àowo gots'ǫ̀ hadı, ‘Į̀le, haahłe-le. Xàahdlà nı̨dè t'asìı nezı̨ı̨ dèhshǫǫ sìı weghochı̨į̀ wexè xàahdlà ha sǫnı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index