Search form

Matthew 13:34

34Zezì dǫ łǫ wemǫǫ̀ ełègehdè taàt'eè hanıı godıì t'à hoghàgoèhtǫ; godı dę gots'ǫ̀ goı̨de whìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index