Search form

Matthew 13:37

37Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Eyı dǫ wet'à t'asìı nezı̨ı̨ dehshee dèè k'e nèyı̨ı̨laa sìı Dǫ-wet'àaɂàa-deè hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index