Search form

Matthew 13:40

40“Tł'oh nezı̨-le sìı xàgehdlà gà gık'eehk'ǫ̀ǫ sìı nǫǫde dzęę̀ k'e nı̨dè eyı lagode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index