Search form

Matthew 13:42

42Eyı dǫ sìı kǫ̀ nàtsoò dèk'ǫ̀ǫ yìı kwıìgogeehdè ha. Ekǫ getse xè sıì gıgha hoìla ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index