Search form

Matthew 13:51

51Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dàehsı̨ı̨ sìı wenıahdì nì?” gòhdı.

“Hęɂę,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index