Search form

Matthew 13:52

52Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hoghàweehtǫ nı̨dè dǫ ahxee lanì hǫt'e. Eyı dǫ whaà gots'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ eyıts'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ wegòò edets'ǫ xehkǫ̀ gots'ǫ xàyele hǫt'e.”

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index