Search form

Matthew 13:54

54Kǫ̀ta dèzhǫǫ sìı ekǫ nììtła ekò ełègehdèe-kǫ̀ ts'ǫ̀ èhtła, ekǫ dǫ hoghàehtǫ. Dànì dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ gode t'à sıì gıgha enıìyah lanì, ełets'ǫ̀ hagedı, “Dànıt'à dıı dǫ sıì gǫǫzǫ xè enıìyah hoehtsı̨?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index