Search form

Matthew 13:7

7Wet'à t'asìı dehshee mǫ̀hdaa ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı t'à ełexè dèhshǫ; ı̨chį̀ghoò yeɂǫ̀ǫ̀ nànı̨ı̨htso t'à ełaı̨dè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index