Search form

Matthew 13:9

9Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı eèhkw'ǫ welè,” Zezì gòhdıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index