Search form

Matthew 14:10

10Eyıt'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ goyìı John-Baptıst wekwì k'egı̨ı̨hkà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index