Search form

Matthew 14:13

Zezì dǫ łǫ wànı̨ı̨dì

13Zezì John-Baptıst xè dàgòjàa sìı ghǫ ıìkw'o ekò edecheekeè xè gowhatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ts'ǫ̀ geèɂe. Ekǫ wheda dǫ gıghǫìkw'o ekò dǫ łǫ edekǫ̀ta gots'ǫ edekw'ǫǫ̀ t'à gık'èède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index