Search form

Matthew 14:17

17Hanìkò Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Łèt'è sı̨làı eyıts'ǫ łıwe nàke zǫ gots'ǫ,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index