Search form

Matthew 14:19

19Dǫ hazǫǫ̀ tł'oh k'e geèhkw'eè agǫ̀ǫ̀là. Eyı tł'axǫǫ̀ łèt'è sı̨làı eyıts'ǫ łıwe nàke neyı̨į̀wa, ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ k'eet'į̀ xè yek'eèyaı̨htı. Łèt'è nechà-lea tàyı̨ı̨zhì gà edecheekeè goghàyı̨ı̨wa, eyıts'ǫ wecheekeè dǫ gotaàgeèdì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index