Search form

Matthew 14:2

2Eyıt'à Herod edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Eyı dǫ John-Baptıst at'ı̨! Naìdà t'à enıìyah łǫ hohtsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index