Search form

Matthew 14:20

20Dǫ hazǫǫ̀ gıgha hòt'a ts'ǫ̀ shègıazhe. Eyı tł'axǫǫ̀ weghàhoòwoo sìı wecheekeè tł'ohtǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke dagoòɂǫ nàgèhtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index