Search form

Matthew 14:28

28Peter hadı, “Nı̨ aąt'ı̨ nı̨dè tı k'e edets'ǫ̀ sı̨ı̨hɂà,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index