Search form

Matthew 14:29

29Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Jǫ-ı̨tłe!” yèhdı. Eyıt'à Peter tı ka Zezì ts'ǫ̀ èhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index