Search form

Matthew 14:31

31Ekòet'ıì Zezì dayaachì, hayèhdı “Nınì nàtso-le. Dànìghǫ negha ehkw'ı-ahodı-le?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index