Search form

Matthew 14:32

32Elà yìı gı̨ı̨de et'ıì nı̨hts'ı whìle ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index