Search form

Matthew 14:4

4John-Baptıst Herod ts'ǫ̀ hadı ı̨lè: “Dıı ts'èko xè nàądè t'à hołı̨ı̨-hoı̨htsı̨ hǫt'e,” yèhdı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index