Search form

Matthew 14:5

5Herod, John-Baptıst ełaàwı ha nıwǫ, hanìkò dǫ nakwenàoɂǫǫ ne gı̨ı̨hwhǫ t'à, gots'àejı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index