Search form

Matthew 14:7

7edeyatıì nàtsoo t'eekoa ghàı̨ɂǫ, hayèhdı, “Ayìı neewǫǫ sìı neghàehɂà ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index