Search form

Matthew 15:16

16Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Įłaà naxıkwì dezhì nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index