Search form

Matthew 15:18

18Hanìkò gowà gots'ǫ yatı xàdeewìı sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e, eyı wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'et'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index