Search form

Matthew 15:25

25Ts'èko Zezì gà nììtła, yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hadı, “K'àowo, sets'ànedı!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index