Search form

Matthew 15:27

27Ts'èko hadı, “Sets'ǫ̀ k'àowo, ehkw'ı aı̨dı, hanìkò tłı̨ kò wets'ǫ k'àowo weladà k'e gots'ǫ łèt'ègwìa hodàetł'ìı sìı gedè hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index