Search form

Matthew 15:32

32Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ gode, hagòhdı, “Dıı dǫ sedzeè t'à etegeèhɂı̨. Taı dzęę̀ jǫ sexè gıakw'è xè t'asìı wı̨ı̨zìı gıwàhǫǫdì-le. Bò dę nàgeetł'ì ha sǫnı t'à, degeèhdì xè nageehɂà ha dehwhǫ-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index