Search form

Matthew 15:38

38Dǫzhìı dı̨-lemì (4,000) shègıazhe; wedę ts'èko eyıts'ǫ chekoa goxè gı̨ı̨htà-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index