Search form

Matthew 15:39

39Zezì dǫ hazǫǫ̀ nagoèhɂà tł'axǫǫ̀ wecheekeè gıxè elà yìı gı̨ı̨de gà Magadan nèk'e ts'ǫ̀ geèɂe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index