Search form

Matthew 16:10

10Eyıts'ǫ dànì łèt'è łǫ̀hdı̨ t'à dǫzhìı dı̨-lemì gıwàhǫǫdìı sìı wedaànıahdè. Łèt'è deɂǫ̀ǫ̀ ı̨ı̨làa sìı tł'ohtǫ dàtłǫ dagoòɂǫ nàwhahtsı̨ı̨ sìı, asį̀į̀ wenaahdì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index