Search form

Matthew 16:11

11Łèt'è ghǫ gohde aehsı̨ nıìle, dànìghǫ eyı wenıahdì-le? Hanìkò Pharısee eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıłèt'èa ch'à edexoahdı ha hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index