Search form

Matthew 16:15

15Zezì dagoehke, “Ekò naxı̨, amìı aht'e sèahdı?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index