Search form

Matthew 16:16

16Sımon-Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ sìı Chrıst anet'e. Nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ edaa weza anet'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index