Search form

Matthew 16:2

2Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Xèhts'ǫ̀ nı̨dè dıı haahdı, ‘Yat'a hazǫǫ̀ goòk'o t'à satsǫ hoı̨zı̨ ha,’ dahdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index