Search form

Matthew 16:23

23Zezì Peter ts'ǫ̀ ets'aèhtła, hayèhdı, “Wehłı̨ı̨, sechį̀ht'a ts'ǫ̀ aąde! Nı̨ sìı kwe wet'à daèhkw'ıh ha lanet'e. Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ nànınewo nıìle, hanìkò dǫ gınì k'ę̀ę̀ nànınewo hǫt'e,” hayèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index