Search form

Matthew 16:28

28Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ mǫ̀hdaa jǫ nàgeèhzaa sìı Dǫ-wet'àaɂàa-deè Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ xè nììtła geɂį̀ kwe ełaàgede ha nıìle,” Zezì hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index